Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2016/720 Esas 2018/4321 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 6. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/720
Karar No: 2018/4321
Karar Tarihi: 04.06.2018


6. Ceza Dairesi 2016/720 E. , 2018/4321 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Yağma
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

  Mahkemece, sanık hakkında TCK'nın 168 maddesinin uygulanma gerekçesi olarak “Sanığın mağdurdan yağmaladığı cep telefonunu polislerin takibi sırasında iade kastı ile yere atarak mağdura iadesini sağlaması” şeklinde belirtmiş ise de; oluş ve dosya kapsamına göre, sanığın, kolluk kuvvetlerinden kaçarken suça konu cep telefonunun üzerinde ele geçirilmesi halinde, aleyhine kanıt oluşturacağını düşünerek yere attığının kabulü gerektiğinden etkin pişmanlık iradesi ile hareket etmediği, ancak yağmaladığı 15 TL paranın soruşturma aşamasında sanığın babası tarafından mağdura havale edildiğinin 17.10.2014 günlü PTT makbuzları ve mağdurun 30/12/2014 tarihli oturumdaki beyanıyla anlaşılması karşısında, sanık hakkında TCK'nın 168 maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasında gerekçe yerinde değil ise de, sonuç doğru olduğundan bozma nedeni yapılmamıştır.
  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanık ... savunmanının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, eleştiri dışında usul ve yasaya uygun bulunan hükmün istem gibi ONANMASINA, 04.06.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At