Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2017/1120 Esas 2018/4324 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 6. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/1120
Karar No: 2018/4324
Karar Tarihi: 04.06.2018


6. Ceza Dairesi 2017/1120 E. , 2018/4324 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Tehdit
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 16/01/2017 tarihli görevsizlik kararı ile Dairemize gönderilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

  ... Cumhuriyet Başsavcılığının 09.11.2012 gün 2012/99253 soruşturma, 2012/34585 esas no, 2012/15745 sayılı iddianamedeki anlatıma göre; Olay tarihinde müşteki ... ile sanık ... arasında inşaat işi nedeniyle hukuki bir ilişkinin mevcut bulunduğu, taraflar arasında alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucunda ...'nin müşteki ...'e hitaben "ben senden paramı almasını bilirim, parayı vermezsen seni öldürürüm" demek suretiyle müştekiyi tehdit ettiği belirtilerek, sanık ... hakkında, hukuki ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit suçundan cezalandırılması için kamu davası açıldığının anlaşılması karşısında; alacağın hukuki bir ilişkiye dayanan haklı bir alacak olup olmadığı, bu bağlamda eylemin yağma suçunu oluşturup oluşturmadığına ilişkin kanıtları takdir ve tartışma görevinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken duruşmaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,

  Bozmayı gerektirmiş, sanık ...' nin temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi aracılığı ile 1412 sayılı CMUK’nun 326/son maddesi uyarınca sanığın kazanılmış hakkının korunmasına, 04.06.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At