Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2017/4016 Esas 2018/4250 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 6. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/4016
Karar No: 2018/4250
Karar Tarihi: 31.05.2018


6. Ceza Dairesi 2017/4016 E. , 2018/4250 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
  SUÇ : Yağma
  HÜKÜM : İstinaf başvurusunun esastan reddine

  Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/165 Esas ve 2017/192 Karar sayılı ilamı ile nitelikli yağma suçundan verilen mahkumiyet hükmüne karşı, sanık ... ve savunmanının, CMK 272 ve müteakip maddeleri uyarınca İstinaf kanun yoluna başvurması üzerine; İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesince dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu verilen 04.10.2017 gün, 2017/1703 Esas ve 2017/1389 Karar sayılı "eleştirilerek esastan red" kararına karşı, sanık ... ve savunmanı tarafından usulüne uygun olarak açılan temyiz davası üzerine, temyiz dilekçesinde hukuka aykırı olduğu ileri sürülen hususlar ile re’sen incelenmesi gereken konular CMK'nın 288 ve 289. maddeleri kapsamında incelenip görüşüldü;
  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; sanık ... hakkında kurulan hükmün usul ve mevzuata uygun olduğu gerekçesiyle, istinaf isteminin esastan reddine dair verilen kararda hukuka aykırılık bulunmadığından, sanık ... ve savunmanının temyiz itirazlarının CMK'nın 302/1 maddesi gereğince reddiyle, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesinin 2017/1703 Esas ve 2017/1389 Karar sayılı esastan red hükmünün tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA, 31.05.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At