Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2017/722 Esas 2017/360 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 6. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/722
Karar No: 2017/360
Karar Tarihi: 15.02.2017


6. Ceza Dairesi         2017/722 E.  ,  2017/360 K.

  "İçtihat Metni"

  Temyiz eden sanık ... yanında diğer sanıklar , ... ve ... olduğu halde gece vakti yakınan ...'na ait işyerinin kapısını levye ile zorlayarak içeri girip kasadaki 65,25.-TL para, 347 paket sigara, ... ve... kontör kartlarını aldıkları sübuta erdiğinden sanıkların hırsızlık suçundan dolayı; sanık ...'in eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 142/1-b, 143, 168/1, 53. maddeleri uyarınca 2 yıl hapis, mala zarar verme suçundan ise TCK.nın 151/1, 53. maddeleri uyarınca 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin ... 2.Asliye Ceza Mahkemesinin 01.07.2010 tarih ve 2008/373 Esas, 2010/449 sayılı kararı ile hüküm verildiği, hükmün sanık ... savunmanının temyizi üzerine Dairemizin 16.01.2012 gün ve 2011/3040 Esas, 2012/386 Karar sayılı kararı ile hükmün onandığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 22.12.2016 gün ve KYB-2016/350505 sayılı yazıları ile itiraz yasa yoluna başvurulması üzerine,

  Dosya Dairemize gönderilmekle okunarak gereği düşünüldü.

  T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

  5271 sayılı CMK'nın 6352 sayılı Yasanın 99. maddesi ile değişik 308. maddesi gereğince yapılan incelemede;

  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 22.12.2016 gün ve KYB-2016/350505 itiraz sayılı yazılarında özetle;

  Mahkemenin, sanık ...'in mağdur ...'nun tüm zararını hakkında kamu davası açılmadan önce giderdiğini kabul etmesine rağmen, sanık hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükümde verilen cezadan TCK'nun 168/1 maddesi uyarınca 1/2 oranında indirim yaptığı halde, sanık ...'in mağdur ...'na yönelik mala zarar verme suçunda etkin pişmanlık hükümlerini uygulamayarak fazla cezaya hükmedilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesi ile mala zarar verme suçuna ilişkin onama kararının kaldırılarak yerel mahkeme hükmünün bozulmasına karar verilmesi istenilmiştir.
  Oluş ve dosya kapsamına göre; yakınan ...'nun 25.12.2008 tarihli celsede “tüm zararının sanık ...'in bir akrabası tarafından hırsızlık olayından en fazla 20 gün sonra karşılandığını" beyan etmesi karşısında, sanık ... hakkında mala zarar verme suçundan kurulan hükümde 5237 sayılı TCK'nın 168. maddesinin uygulanması gerekliliğinin gözetilmemiş olması nedeniyle yerel mahkeme kararının bozulması gerektiği görüşü usul ve yasaya uygun olduğundan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının kabulüne karar vermek gerektiği anlaşılmıştır.

  Yukarıda izah olunduğu üzere;

  1) -Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının İTİRAZININ KABULÜNE,

  2)-Dairemizin 16.01.2012 gün ve 2011/3040 Esas, 2012/386 Karar sayılı ilamında yakınan ...'na karşı sanık ... hakkında mala zarar verme suçuna ilişkin onama kararının KALDIRILMASINA, ilamın diğer bölümlerinin aynen KORUNMASINA,

  3) Oluş ve dosya kapsamına göre yakınan ...'nun 25.12.2008 tarihli celsede "tüm zararının sanık ...'in bir akrabası tarafından hırsızlık olayından en fazla 20 gün sonra karşılandığını" beyan etmesi karşısında sanık ... hakkında mala zarar verme suçundan kurulan hükümde 5237 sayılı TCK'nın 168. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemiş olması usul ve yasaya aykırı olduğundan ... 2.Asliye Ceza Mahkemesinin 01.07.2010 tarih ve 2008/373 Esas, 2010/449 sayılı kararının sanık ... hakkında mağdur ...'na karşı işlenen mala zarar verme suçu yönünden BOZULMASINA, 15.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At