Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2009/1744 Esas 2009/4367 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 11.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 6. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/1744
Karar No: 2009/4367
Karar Tarihi: 11.05.2009


6. Hukuk Dairesi 2009/1744 E., 2009/4367 K.

6. Hukuk Dairesi 2009/1744 E., 2009/4367 K.

 • FESHİ İHBAR İHTARNAMESİ
 • TAHLİYE
 • 818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 262 ]
 • 818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 263 ]
 • 6570 S. GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDA KANUN [ Madde 7 ]
 • "İçtihat Metni"

  Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davalılardan R....... O...... tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

  Dava, 6570 sayılı yasanın 7/c maddesi gereğince tahliye isteğine ilişkindir. Mahkemece davalı Ş......... O....... yönünden husumet yokluğu nedeni ile davanın reddine, davalı R......... O........ yönünden davanın kabulüne, taşınmazdan tahliyesine karar verilmiş, hüküm davalı R...... O...... tarafından temyiz edilmiştir.

  Borçlar Kanununa tabi süresiz sözleşmelerde feshi ihbar süresi bu kanunun 262. maddesi hükmüne göre belirlenir. Anılan madde hükmü gereğince süresiz sözleşmelerde 6 aylık dönem için 3 ay önceden kiracıya feshi ihbar tebliğ ettirilmesi ve o dönem sonunda tahliye davası açılması gerekir. 6 aylık dönemin birinde tebliğ ettirilen feshi ihbar ancak o dönem sonunda dava açma hakkı verir. Bu fesih ihbarı sonraki dönem için kullanılamaz. Borçlar Kanunun kapsamına giren yerlerin tahliyesi için feshi ihbar yeterli olup, başka bir sebep aramaya gerek yoktur.

  Olayımıza gelince; Davacının bayii ile davalı arasında yapılan 01.04.1996 başlangıç tarihli ve 10 yıl süreli kira sözleşmesi ile tarla niteliğindeki taşınmaz marangoz atölyesi yapılmak üzere kiraya verilmiştir. Kiralanan köy sınırları içerisinde bulunduğundan niteliği itibariyle, taraflar arasındaki kira sözleşmesi Borçlar Kanununun adi kiraya ilişkin hükümlerine tabi olup, uyuşmazlığın Borçlar Kanunu hükümlerine göre çözümlenmesi gerekir. 01.04.1996 başlangıç tarihli 10 yıl süreli kira sözleşmesi 01.04.2006 tarihinde sona ermiş olup, Borçlar Kanunun 263. maddesi gereğince belirsiz süreli kira sözleşmesi haline gelmiştir. Yukarıda açıklanan ilkelere göre Borçlar Kanununun 262. maddesindeki sürelere uyularak altı aylık bir dönem için üç ay önce feshi ihbarda bulunmak suretiyle dönem sonunda dava açılabilir. Dava, 05.02.2007 tarihinde açılmış olup, bu tarih itibariyle üç ay önce feshi ihbar ihtarnamesi gönderilmediğinden açılan dava süresinde olmadığından, davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde tahliye kararı verilmesi doğru değildir.

  Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 11.05.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At