Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2009/2718 Esas 2009/4505 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 14.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 6. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2718
Karar No: 2009/4505
Karar Tarihi: 14.05.2009


6. Hukuk Dairesi 2009/2718 E., 2009/4505 K.

6. Hukuk Dairesi 2009/2718 E., 2009/4505 K.

 • CEBRİ TESCİL
 • SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ
 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 121 ]
 • 4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 644 ]
 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 438 ]
 • "İçtihat Metni"

  Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

  Dava elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesine ilişkindir. Mahkemece davadan önce ortaklığın giderilmesi davası açıldığından davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

  Davacı İcra İflas Kanununun 121.maddesi uyarınca icra mahkemesinden alınmış bir yetki belgesine dayanmamıştır.Davacının taşınmaz ortaklarından bir kısmı ile yapılan satış vaadi sözleşmesine dayanarak açtığı cebri tescil davasında mahkemece verilen yetki belgesi, davacıya M.K.'nun 644.maddesi uyarınca elbirliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi için dava açma hakkı vermez. Davanın bu nedenle reddi gerekirken yazılı gerekçeyle reddi doğru değil ise de sonucu itibariyle doğru olan hükmün gerekçesinin düzeltilmesi suretiyle hükmün onanması gerekmiştir.

  SONUÇ:Hükmün gerekçesinin yukarıdaki şekilde değiştirilmesine ve bu değişik gerekçeyle HUMK.'un 438/son maddesi uyarınca DÜZELTİLEREK ONANMASINA ve aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edenden alınmasına 14.5.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At