Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2015/5841 Esas 2015/6967 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 13.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 6. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/5841
Karar No: 2015/6967
Karar Tarihi: 13.07.2015


6. Hukuk Dairesi         2015/5841 E.  ,  2015/6967 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Hükmü temyiz eden davalı ..'in 10.07.2015 havale tarihli dilekçesi ile temyizden feragat ettiğini bildirdiğinden feragat nedeniyle temyiz dilekçesinin REDDİNE, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 13.07.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Full & Egal Universal Law Academy

Yorumlar (0)

Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın