Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2014/12690 Esas 2015/15771 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2014/12690
Karar No: 2015/15771
Karar Tarihi: 20.05.2015


7. Ceza Dairesi         2014/12690 E.  ,  2015/15771 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : 5607 sayılı Kanuna Muhalefet

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
Gümrük İdaresi temsilcisinin sanık ... hakkındaki hükme yönelik temyiz talebi yönünden yapılan incelenmede;
Yapılan duruşmaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, gösterilen gerekçeye ve takdire göre gümrük idaresi temsilcisinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,
Sanık ...'in temyiz talebi yönünden yapılan incelemede;
Miktar itibariyle kişisel kullanım sınırları içinde kaldığı anlaşılan dava konusu sigaraların sayısına, dosya kapsamı ve sanığın aşamalardaki savunmalarında ele geçen sigarayı ticari amaç için değil, kişisel kullanım amacıyla satın aldığını beyan etmesine göre; sanığın savunmasının aksine, ele geçen sigaraları ticari amaçla bulundurduğuna ilişkin cezalandırılmasına yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gözetilerek beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi,
Kabule göre de;
Sanık hakkında tayin olunan kısa süreli hapis cezası, 5237 sayılı TCK'nun 50/1 -d maddesi uyarınca 15 ay süreyle gazino, pavyon, bar gibi eğlence merkezlerine gitmekten yasaklanma tedbirine çevrilirken, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliğinin 38/3 madde fıkrasında "Belirli yerler ve etkinliklerin; sanık veya hükümlünün suç işlenmesinde, suça yönelmesinde yada zararlı alışkanlıklar edinmesinde veya bağımlılık yapan maddeler kullanmasında; çevresel, psikolojik, sosyal veya ekonomik etkisi bulunan yada sanık veya hükümlünün yeniden suç işlemesine yol açan etkenleri tetikleyecek yerler veya etkinlikler" olarak tanımlanması karşısında, kanun koyucunun amacına uygun denetime elverişli, sanıkların işlediği suçun niteliğine göre, yeniden suç işlemelerini
tetikleyecek yer ve etkinliklerden uzak kalmalarını sağlayacak bir yaptırıma çevrilmesi gerektiği gözetilmeden, bu hususlar ile ne şekilde irtibatlandırıldığı belirtilmeden, sanığın sosyal konumu, dosya içeriği ve tedbire çevirme amacına uymayacak biçimde yazılı şekilde karar verilmesi;
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasa'nın 8/1.maddesi gereğince yürürlükle bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 20.05.2015 günü oybirliğiyle karar verildi.Full & Egal Universal Law Academy

Yorumlar (0)

Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın