Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2014/13722 Esas 2015/15315 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2014/13722
Karar No: 2015/15315
Karar Tarihi: 20.05.2015


7. Ceza Dairesi         2014/13722 E.  ,  2015/15315 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 5607 sayılı Yasa'ya Muhalefet

  Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
  1-Katılan İdare vekilinin beraat eden sanık Kazım yönünden temyizinin incelenmesinde;
  Yapılan duruşmaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, gösterilen gerekçeye ve takdire göre katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,
  II-Katılan İdare vekilinin ve sanık Mustafa müdafiinin adı geçen sanık için vaki temyiz taleplerinin incelenmesinde;
  TCK.'nın 53. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 1. fıkranın (c) bendinde yazılı hak yoksunluğunun sanığın kendi altsoyu üzerindeki velayet hakları ile vesayet ve kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan koşullu salıverilmesine, altsoyu dışında kalanlarla ilgili hak ve yetkilerden ise cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
  Yasaya aykırı, sanık Mustafa müdafii ve katılan idare vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden ve husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.'nun 322. maddesi uyarınca, hükümden sanık hakkında 53/1-c maddesinin uygulanmasına ilişkin fıkranın çıkartılarak yerine "sanığın 5237 sayılı TCK.'nın 53/1a,b,c,d,e bentlerindeki haklardan hapis cezasının infazının tamamlanıncaya; TCK 53/1-c fıkrasında yazılı haklardan ise kendi altsoyu için koşullu salıverilme, altsoyu haricindeki diğer kişilere yönelik bu hakları bakımından aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca hapis cezasının infazı
  tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına" ifadesinin eklenmesi ve diğer kısımların aynen bırakılması suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 20.05.2015 günü oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın