Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2014/14229 Esas 2015/15782 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2014/14229
Karar No: 2015/15782
Karar Tarihi: 20.05.2015


7. Ceza Dairesi         2014/14229 E.  ,  2015/15782 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : 5607 sayılı Yasa'ya aykırılık

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
5271 sayılı CMK 260/1.maddesi gereğince katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunan Gümrük Müdürlüğünün hükmü temyize hakkı bulunduğu gözetilerek yapılan incelemede;
I- Sanık Ahmet için vekaletname sunan Av. ... 27.06.2012 tarihli dilekçesi ile sanık ...' in müdafıliğinden istifa ettiğini bildirerek gereğinin yapılmasını talep ettiği halde sanık ...’e bu yönde tebligat yapılmadan karar tesisi suretiyle sanığın savunma hakkının kısıtlanması,
II- Dosya kapsamına göre sanıkların eylemi 5607 sayılı Yasa'nın 4/2.maddesi kapsamındaki toplu kaçakçılık suçunu oluşturduğu halde, aynı Yasanın 4/2.maddesi uyarınca cezalarından artırım yapılmaması,
III- Sonuç adli para cezası 100 TL olması gerektiği halde 80 TL Adli para cezası olarak eksik ceza tayini,
IV- Suçtan zarar gören Gümrük idaresinin duruşmaya çağrılmadığı haricen öğrenme ile katılma talebinde bulunduğu halde talebi konusunda olumlu olumsuz karar verilmemesi,
V- Mahkum olan sanıklar hakkında TCK 53. maddesinin uygulanmaması,
Yasaya aykırı, sanıklar ..., ..., sanık ... müdafi ile O Yer Cumhuriyet Savcısı ve şikayetçi Gümrük İdaresi vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Yasa'nın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 20.05.2015 günü oybirliğiyle karar verildi.

Full & Egal Universal Law Academy

Yorumlar (0)

Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın