Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2014/15598 Esas 2015/15392 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2014/15598
Karar No: 2015/15392
Karar Tarihi: 20.05.2015


7. Ceza Dairesi         2014/15598 E.  ,  2015/15392 K.

  "İçtihat Metni"

  Tebliğname No : 7 - 2012/253296
  MAHKEMESİ : Başkale 1. Asliye Ceza Mahkemesi
  TARİHİ : 08/03/2012
  NUMARASI : 2010/479 (E) ve 2012/113 (K)
  SUÇ : 4926 sayılı Yasa'ya aykırılık

  Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
  1- Sanığın aşamalardaki savunmasında toplam 720 lt kaçak akaryakıtı İran'dan yurda kaçak yollardan soktuktan sonra sınırdaki bir köyde sattığını belirtmesi ve olaya ilişkin düzenlenen 19.06.2004 tarihli tutanağa göre, olay günü 9 çift terlik ile birlikte 12 adet 60 litrelik boş jelikan yakalanması karşısında, ele geçen ya da el konulmuş bir eşya bulunmadığı gözetilmeden yazılı şekilde 720 lt mazotun müsaderesine karar verilmesi,
  2- Dava konusu 9 çift terliğin 30.06.2004 tarihli bilirkişi raporuna göre kaçak olmadığı sabit olduğu halde, sahibine iadesi yerine müsaderesine ilişkin karar verilmesi,
  Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden ve bu hususlar yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasa'nın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 322.maddesi uyarınca; hüküm fıkrasından “Kaçak olduğu anlaşılan 720 litre mazot türü akaryakıtın 5015 sayılı yasanın ek 5/1 maddesi gereğince MÜSADERESİNE, ilişkin kısmın çıkarılması ve suça konu 9 çift terliğin müsaderesine ilişkin bendin hüküm fıkrasından çıkartılarak yerine “Dava konusu 9 çift terliğin kaçak olmadığı anlaşıldığından sahibine iadesine” cümlesinin eklenmesi suretiyle sair yönleri aynen bırakılan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 20/05/2015 günü oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın