Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2014/17807 Esas 2015/15306 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2014/17807
Karar No: 2015/15306
Karar Tarihi: 20.05.2015


7. Ceza Dairesi         2014/17807 E.  ,  2015/15306 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : 4733 sayılı Kanuna Muhalefet

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
Dairemizce daha önce incelenerek düzeltilerek onanmasına karar verilen 2014/3694 E - 2015/10161 K ....Asliye Ceza Mahkemesinin 2012/601 E - 2012/849 K sayılı) sayılı dosyasındaki eylemin aynı nitelikte olduğu gözetilerek sanığın tüm eylemlerinin suç ve iddianame tarihleri itibariyle değerlendirilmesi suretiyle, TCK.nun 43.maddesi uyarınca zincirleme suç hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı hususu tartışıldıktan sonra bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi,
Yasaya aykırı, O yer Cumhuriyet Savcısı'nın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün sair yönleri incelenmeksizin 5320 sayılı Yasanın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 20.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Full & Egal Universal Law Academy

Yorumlar (0)

Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın