Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2014/19337 Esas 2015/15250 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2014/19337
Karar No: 2015/15250
Karar Tarihi: 20.05.2015


7. Ceza Dairesi         2014/19337 E.  ,  2015/15250 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Çocuk Mahkemesi
SUÇ : 4733 sayılı kanuna muhalefet

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
Suçtan doğrudan zarar görmeyen ve katılma hakkı bulunmayan Gümrük İdaresinin katılan olarak kabul edilip lehine vekalet ücretine hükmolunması,
Yasaya aykırı, suça sürüklenen çocuk ve müdafıinin ve babasının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden ve bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 322.maddesi gereğince, Hüküm fıkrasından "Katılanlar vekil ile temsil edildiklerinden, karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari ücret tarifesine göre 900.00 TL vekalet ücretinin SSÇ'den alınarak katılanlar ... ile ... Bakanlığı'na eşit olarak verilmesine" kısmının çıkartılarak yerine "Katılan ... kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari ücret tarifesine göre 900.00 TL vekalet ücretinin ...'den alınarak katılan...na verilmesine," şeklinde değiştirilmesi ve diğer hususların aynen bırakılması sunretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 20.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.Full & Egal Universal Law Academy

Yorumlar (0)

Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın