Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2014/4186 Esas 2015/15260 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2014/4186
Karar No: 2015/15260
Karar Tarihi: 20.05.2015


7. Ceza Dairesi         2014/4186 E.  ,  2015/15260 K.

  "İçtihat Metni"

  Tebliğname No : 7 - 2013/385054
  MAHKEMESİ : Silopi 1. Asliye Ceza Mahkemesi
  TARİHİ : 07/01/2011
  NUMARASI : 2010/1107 (E) ve 2011/85 (K)
  SUÇ : Eşyayı Gümrük işlemlerine tabi tutmadan ithal etmek

  Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
  Anayasanın 40/2, 5271 sayılı CMK.nun 34/2, 231/2. ve 232/6.maddeleri uyarınca karar ve hükümlerde, başvurulabilecek yasa yolu, süresi, başvuru yapılacak merciii ve başvuru yönteminin tereddüte yer vermeyecek şekilde açıkça gösterilmesi gerekir.
  Hükümde yasa yolu gösterilirken, sanıklardan L.. M..'ın yüzüne karşı verilen kararda 7 günlük temyiz süresinin tefhim tarihinden itibaren başlayacağının belirtilmesi gerekirken, yanıltıcı şekilde "kararın açıklanmasından ve tebliğinden itibaren " denilmek suretiyle sanığın yasa yolunda yanıldığı ve gerekçeli kararın sanığa tebliğ edildiğine ilişkin tebligat parçasının da dosyada yer almadığı anlaşıldığından, yasa yolu, mercii, süresi ve yönetimini tam bir nitelikle ifade eden yeni bir bildirimin, yönetimine uygun açıklamalı tebligatla hükmü temyiz etmemiş bulunan sanık L.. M..'a tebliğ edilmesi, hükmü temyiz etmeleri halinde temyiz dilekçesi eklendikten ve bu temyize ilişkin ek tebliğname de düzenlendikten sonra Dairemize iadesi için dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 20.05.2015 günü oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın