Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2015/10172 Esas 2015/15389 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/10172
Karar No: 2015/15389
Karar Tarihi: 20.05.2015


7. Ceza Dairesi         2015/10172 E.  ,  2015/15389 K.

  "İçtihat Metni"

  Tebliğname No : 7 - 2014/262122
  MAHKEMESİ : Konya 1. Asliye Ceza Mahkemesi
  TARİHİ : 15/05/2014
  NUMARASI : 2013/253 (E) ve 2014/611 (K)
  SUÇ : 4733 sayılı Kanuna Muhalefet

  Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
  Hükmü temyiz etmeyen sanık F.. T..'in gıyabında verilen 15.05.2014 tarihli kararın, 20/06/2014 tarihinde sanığın sivil adresinde aynı konutta birlikte oturan annesine tebliğ edildiği, ancak sanığın talimat mahkemesindeki savunmasında adres olarak askerlik adresini beyan etmesi karşısında, sanığın asker kişi olup olmadığı ve asker ise görev yaptığı birlik adresinin tespit edilerek Tebligat Kanununun 14. maddesi uyarınca tebliğ işleminin yapılması gerektiği gözetilmediğinden, yapılan tebliğin usulüne uygun bulunmadığı cihetle, sanığa yeniden usulüne uygun şekilde gıyabi karar tebliğ edildikten ve hükmü temyiz etmesi halinde temyizine ilişkin olarak tebliğname düzenlendikten sonra Dairemize iade edilmek üzere mahalline gönderilmesi için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 20/05/2015 günü oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın