Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2015/7557 Esas 2018/6202 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/7557
Karar No: 2018/6202
Karar Tarihi: 31.05.2018


7. Ceza Dairesi 2015/7557 E. , 2018/6202 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 4733 sayılı Yasaya Muhalefet
  HÜKÜM : Hükümlülük, erteleme, müsadere

  Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
  Suçta kullanılan ve müsaderesine karar verilen aracın kayden maliki ...'ın hükümden sonra aracının kendisine iadesine karar verilmesi talebiyle İskenderun 1. Asliye Ceza Mahkemesine verdiği dilekçenin temyiz dilekçesi mahiyetinde olduğu tespit edilerek anılan temyiz talebi yönünden tebliğnamede görüş bulunmadığından, bu hususta ek tebliğname düzenlenmesi için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na TEVDİİNE, 31.05.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At