Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2015/7965 Esas 2018/6174 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/7965
Karar No: 2018/6174
Karar Tarihi: 31.05.2018


7. Ceza Dairesi 2015/7965 E. , 2018/6174 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 5607 sayılı Yasaya Muhalefet
  HÜKÜM : Hükümlülük, müsadere

  Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
  Teslim-Tesellüm Tutanağına göre Esendere Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğü'ne teslim edildiği anlaşılan sanıkta ele geçen kaçak cep telefonlarından ... marka/model bataryalı cep telefonuna takılı olan ... seri numaralı simkartın müsaderesi ya da sanığa iadesi hakkında bir karar verilmemiş ise de, bu konuda mahkemesince her zaman bir karar verilmesi mümkün görülmüştür.
  Sanık hakkında sonuç ceza doğru tayin edilmiş ise de, 5 ay 20 gün hapis cezası TCK.nun 50/1-a maddesi uyarınca 170 gün olarak adli para cezasına çevrildikten sonra adli para cezasının bir gün karşılığının hesaplanması sırasında gün miktarının 300 gün olarak yazılması suretiyle hükümde karışıklığa neden olunması,
  Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden ve bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 322.maddesi uyarınca,
  Hükmün hapisten çevrili adli para cezasının bir gün karşılığının hesaplanmasına ilişkin 6 numaralı bendinden “300 gün” ifadesinin çıkarılması yerine “170 gün” ifadesinin eklenmesi ve sair kısımların aynen bırakılması suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 31.05.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At