Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2015/7999 Esas 2018/6267 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/7999
Karar No: 2018/6267
Karar Tarihi: 04.06.2018


7. Ceza Dairesi 2015/7999 E. , 2018/6267 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 4733 sayılı Kanuna Muhalefet
  HÜKÜM : Hükümlülük

  Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
  I) Sanık ...'nin temyiz talebine göre yapılan incelemede;
  Gerekçeli kararın sanığa 26.05.2014 tarihinde tebliğ edildiği, sanığın hükmü CMUK.nun 310/1. maddesinde öngörülen bir haftalık temyiz süresi geçtikten sonra 07.07.2014 tarihinde temyiz ettiği gözetilerek, temyiz inceleme talebinin 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 317. maddesi uyarınca REDDİNE,
  II) Sanık ...'in temyiz talebine göre yapılan incelemede;
  Dairemizce de kabul gören Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 08.04.2014 tarih ve 2013/7-591 Esas, 2014/171 Karar sayılı kararında ayrıntıları belirtildiği gibi; suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesindeki özellikler, fiillerin işleniş yer ve zamanı, fiiller arasında geçen süre, korunan değer ve yarar, hareketin yöneldiği maddi konunun niteliği, olayların oluş ve gelişimi ile dış dünyaya yansıyan diğer tüm özellikler birlikte değerlendirilip, sanığın eylemlerini bir suç işleme kararının icrası kapsamında gerçekleştirip gerçekleştirmediği ve hakkında TCK.nun 43. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı hususlarının tartışılarak belirlenmesi bakımından;
  İncelemeye konu bu dosyaya ilişkin suç tarihinin 21.02.2013, iddianame düzenleme tarihinin ise 13.05.2013 olduğu,
  Aynı gün incelemesi yapılan Dairemizin 2016/4499 Esas numarasında kayıtlı İskenderun 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2013/350 E. - 2013/594 K. sayılı dosyasında sanığa atılı eylem ile ilgili olarak suç tarihinin 09.05.2013, iddianame düzenleme tarihinin ise 13.05.2013 olduğu,
  Anılan dosyalarda sanığın eylemleri arasındaki hukuki kesintinin 13.05.2013 tarihli iddianame ile gerçekleştiği, sanığın eylemlerinin benzer mahiyette olduğu dikkate alınarak, anılan dosyanın incelenip, gerektiğinde birleştirilerek sanığın bu eylemi bir suç işleme kararı icrası kapsamında işleyip işlemediği ve haklarında TCK.nun 43. maddesi uyarınca zincirleme suç hükümlerinin uygulanıp uygulanamayacağı hususu tartışıldıktan sonra bir karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
  Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca sair yönleri incelenmeksizin BOZULMASINA, 04.06.2018 günü oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At