Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2015/8131 Esas 2018/6224 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/8131
Karar No: 2018/6224
Karar Tarihi: 31.05.2018


7. Ceza Dairesi 2015/8131 E. , 2018/6224 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 4733 sayılı Yasaya Muhalefet
  HÜKÜM : Hükümlülük, müsadere, tasfiye

  Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
  Temyiz incelemesine konu Dairemizin 2015/8131 E. Sayılı dosyasında suç tarihinin 29.03.2013, iddianame tarihinin ise 22.04.2013 olduğu gözetilerek ;
  Pasinler Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2014/309 E. Sayılı dosyasında suç tarihinin 22.01.2013, iddianame tarihinin ise 02.08.2013 olduğu; yine Pasinler Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2014/310 E sayılı dosyasında suç tarihinin 30.01.2013, iddianame tarihinin ise 30.07.2013 olduğu ve sanık hakkında aynı neviden suç nedeniyle kamu davası açılmış olduğu anlaşıldığından, bu suçlar arasında iddianame ile kesinti bulunmadığı gibi Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 08.04.2014 gün ve 2013/7-591 E. - 2014/171 Karar sayılı kararında belirtildiği şekilde, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesindeki özellikler, fiillerin işlendikleri yer ve işlenme tarih aralıkları, fiiller arasında geçen süre, korunan değer ve yarar, hareketin yöneldiği maddi konunun niteliği, olayların oluş ve gelişimi ile dış dünyaya yansıyan diğer tüm özellikler birlikte değerlendirildiğinde sanık hakkında TCK.nun 43. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının karar yerinde tartışılması gerekli olup, söz konusu dava dosyaları ve varsa başka benzer dosyaları araştırılıp birleştirilerek delillerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
  Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 31.05.2018 günü oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At