Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2015/8312 Esas 2018/6181 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/8312
Karar No: 2018/6181
Karar Tarihi: 31.05.2018


7. Ceza Dairesi 2015/8312 E. , 2018/6181 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 4733 sayılı Yasaya aykırlık
  HÜKÜM : Hükümlülük, erteleme, müsadere, tasfiye

  Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
  Kısa süreli olmayan hapis cezası ertelenen sanık hakkında, TCK.nun 53. maddesindeki hak yoksunlukları uygulanmamış ise de; Anayasa Mahkemesi'nin, TCK.nun 53. maddesindeki hak yoksunluklarına ilişkin 24/11/2015 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan 08/10/2015 tarihli ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararının infaz aşamasında gözetilebileceği mümkün görülmüştür.
  1-Adli para cezasının bir gün karşılığının hesaplanması sırasında uygulama maddesinin TCK.nun 52/2. maddesi yerine TCK.nun 50/1-a maddesi olarak gösterilmesi suretiyle CMK.nun 232/6. maddesine muhalefet edilmesi,
  2-Dava konusu kaçak sigaraların müsaderesi ile yetinilmesi gerekirken imha suretiyle tasfiyesine de hükmedilmesi,
  Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden ve bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 322. maddesi uyarınca,
  1-Hükmün adli para cezasının bir gün karşılığının hesaplanmasına ilişkin fıkrasından “50/1-a” ifadesinin çıkarılması yerine “52/2” ifadesinin eklenmesi,
  2-Hükmün kaçak sigaraların müsaderesine ilişkin fıkrasından “MÜSADERESİ ve 5607 sayılı yasanın 16 maddesi gereğince imha suretiyle Tasfiyesine” ifadesinin çıkarılması yerine “MÜSADERESİNE” ifadesinin eklenmesi ve sair kısımların aynen bırakılması suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 31.05.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At