Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2015/8353 Esas 2018/6344 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/8353
Karar No: 2018/6344
Karar Tarihi: 04.06.2018


7. Ceza Dairesi 2015/8353 E. , 2018/6344 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 4733 sayılı Yasaya Muhalefet
  HÜKÜM : Sanık ... hakkında beraat, Suça Sürüklenen çocuk ... hakkında Hükümlülük, müsadere

  Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
  1-Gümrük Müdürlüğü vekilinin temyiz istemine yönelik yapılan incelemede;
  Açılan kamu davasının niteliğine göre suçtan doğrudan zarar görmeyen Gümrük Müdürlüğü'nün davaya katılmasına karar verilmesi hukuken geçersiz olup, hükmü temyize hak vermeyeceğinden, Gümrük Müdürlüğü vekilinin temyiz inceleme isteğinin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan CMUK.nun 317. maddesi uyarınca REDDİNE,
  2-Suça sürüklenen çoçuk ... müdafiinin temyiz istemine yönelik yapılan incelemede ise;
  Suç tarihi itibarıyla 12-15 yaş grubunda bulunan suça sürüklenen çocuk hakkında 5237 sayılı TCK.nun 66/1-e, 2 ve 67/4 maddelerinde öngörülen olağanüstü zamanaşımının 6 yıl olduğu, suçun 18.02.2012 tarihinde işlendiği, suç tarihinden itibaren olağanüstü dava zamanaşımının temyiz inceleme gününde tamamlanmış bulunduğu anlaşıldığından, suça sürüklenen çocuk hakkındaki hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, anılan maddeler ve 5271 sayılı CMK.nun 223/8. maddesi gereğince suça sürüklenen çocuk hakkındaki kamu davasının zamanaşımı nedeniyle DÜŞÜRÜLMESİNE, kaçak olduğu anlaşılan dava konusu sigaraların 5607 sayılı Yasanın 13. maddesi yollaması ile 5237 sayılı TCK.nun 54/4. maddesi uyarınca MÜSADERESİNE, 04.06.2018 günü oybirliği ile karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At