Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2015/8442 Esas 2018/6319 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/8442
Karar No: 2018/6319
Karar Tarihi: 04.06.2018


7. Ceza Dairesi 2015/8442 E. , 2018/6319 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 4733 sayılı Kanuna muhalefet
  HÜKÜM : Hükümlülük, müsadere

  Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
  İncelemeye konu bu dosyaya ilişkin suç tarihinin 15.01.2013, iddianame düzenleme tarihinin 26.02.2013 olduğu,
  Dairemizce daha önce incelenerek temyiz isteminin reddine karar verilen ve kesinleşen 2015/8763 Esas numarasında kayıtlı Oltu Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2013/20 E. 2014/13 K. sayılı dosyasında sanığa atılı eylem ile ilgili olarak suç tarihinin 07.07.2012 ve iddianame düzenleme tarihinin ise 16/01/2013 olduğu anlaşılmakla, anılan dosyalarda sanığın eyleminin benzer mahiyette olduğu dikkate alınarak, dosyaların incelenip, kesinleşen dosyanın bu dosya arasına alınması suretiyle, sanığın bu eylemi bir suç işleme kararı icrası kapsamında işleyip işlemediği ve hakkında TCK.nun 43. maddesi uyarınca zincirleme suç hükümlerinin uygulanıp uygulanamayacağı hususu tartışıldıktan sonra bir karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
  Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün sair yönleri incelenmeksizin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 04.06.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At