Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2016/4977 Esas 2018/6417 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/4977
Karar No: 2018/6417
Karar Tarihi: 04.06.2018


7. Ceza Dairesi 2016/4977 E. , 2018/6417 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 5015 sayılı Kanuna Muhalefet
  HÜKÜM : Beraat

  Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
  I-Sanık ... müdafiinin temyizine göre yapılan incelemede;
  Sanığın beraatına, ... plakalı araç ve eşyanın iadesine karar verildiğinde; sanık müdafiinin hüküm temyizde hukuki yararı bulunmadığından temyiz inceleme isteğinin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 317. maddesi uyarınca REDDİ,
  II-EPDK vekilinin temyizine göre yapılan incelemede;
  Olay tarihinde ... ve ... plakalı araçlardan ... plakalı araca yakıt aktarıldığı iddiası ile kamu davası açıldığı, sanığın ... ve ... plakalı araçların İran'dan Türkiye'... giriş yaptıktan sonra kaza yapmış olmaları nedeniyle ... plakalı araca yakıt aktarıldığını savunduğu ancak dosya kapsamında ... plakalı aracın suç tarihinde ve dört ... öncesinde Türkiye'den giriş-çıkışının olmadığı suç tarihi öncesinde yurda giriş yapan ve bilahere 04.05.2011 tarihinde kaza yaptığı anlaşılan ... plakalı tankeri 04.05.2011 tarihinde ve kaza yapılan tarihte kullanan şoforün tespiti ile motorini İran'dan sanığın talimatıyla alıp almadığı, Türkiye'... girişte muafiyet sınırını aşan motorine ilişkin ... beyanında bulunup bulunmadığı hususların tespiti ve gerektiğinde hakkında kamu davası açtırılmasının sağlanması ve iş bu dava ile birleştirilmesi ile toplanan tüm deliller birlikte değerlendirildikten sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir, tayin ve tespiti gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ve araştırmayla yazılı şekilde beraatine kararı verilmesi,
  Yasaya aykırı, EPDK vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 04.06.2018 günü oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At