Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2016/5683 Esas 2018/6191 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/5683
Karar No: 2018/6191
Karar Tarihi: 31.05.2018


7. Ceza Dairesi 2016/5683 E. , 2018/6191 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 5607 sayılı Yasaya aykırılık
  HÜKÜM : Hükümlülük, erteleme, müsadere

  Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
  Mahkemelerin her türlü kararlarının gerekçeli olmasının Anayasa’nın 141/3, 5271 sayılı CMK.nun 34, 230 ve 289/g maddelerinin amir hükmü olduğu dikkate alınarak; iddia, savunma, sanığın lehinde ve aleyhindeki delillerin tartışılması, sübutu kabul edilen veya edilmeyen eylemlerin belirlenerek sanığa yüklenen suçun yasal öğelerinin gösterilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde gerekçeden yoksun hüküm kurulması,
  Kabule göre de;
  1-Sanığın benzer eylemlerinden dolayı incelemeye konu dosya ile birleştirilmelerine karar verilen Gevaş Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2008/134 Esas – 2008/186 Karar sayılı ve yine Gevaş Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2008/182 Esas – 2008/195 Karar sayılı dosyaları hakkında mahallinde hiçbir inceleme ve değerlendirme yapılmadığı gibi hüküm de kurulmamış olması,
  2-Ele geçirilen çayların ... tarafından ... Kuyumculuk isimli firmaya, ... Kuyumculuk’tan ... Ticaret’e, ... Ticaret’ten ... Ticaret’e, ... Ticaret’ten de sanığa ait ... Firması’na satışının yapıldığının anlaşılması karşısında, T...’in satışını yaptığı çaylara ait numune var ise suça konu çay ile aynı çay olup olmadığı hususunda Çaykur'dan rapor alınması ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdir edilmesi gerektiği gözetilmeden eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
  3-Atılı suçu kabul etmeyen sanığın ele geçen çaylara ilişkin fatura ibraz etmesi karşısında, faturalar üzerinde inceleme yapılmasından sonra gerekirse dava konusu çaylara dayanak olan tüm faturalar için zincirleme menşei araştırması tamamlanıp temin edilecek tüm belgeler ve dava konusu eşyalar ile birlikte konusunda uzman bilirkişiye tevdi edilip miktar, cins ve sair özellikleri itibariyle ayniyet tespiti yapılmasının ardından sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde zincirleme fatura araştırması tamamlanmadan hüküm kurulması,
  Yasaya aykırı, sanığın ve o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 31/05/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At