Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2016/6341 Esas 2018/6299 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/6341
Karar No: 2018/6299
Karar Tarihi: 04.06.2018


7. Ceza Dairesi 2016/6341 E. , 2018/6299 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 5607 sayılı Kanuna muhalefet
  HÜKÜM : Beraat, tasfiye

  Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
  I- TAPDK vekilinin temyiz talebinin incelemesinde;
  Açılan kamu davasının niteliğine göre, suçtan doğrudan zarar görmeyen TAPDK.nun, davaya katılma ve temyiz hakkı bulunmadığından, anılan TAPDK vekilinin vaki temyiz isteğinin, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan CMUK.nun 317. maddesi uyarınca REDDİNE,
  II- Katılan ... İdaresi vekilinin temyiz talebi incelemesinde;
  Dava konusu eşyanın müsaderesi gerekirken söz konusu eşyanın imha suretiyle tasfiyesine hükmedilmesi,
  Yasaya aykırı, katılan ... İdaresi vekilinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden ve bu hususlar yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 322. maddesi uyarınca,
  Hükümden dava konusu eşyanın imha suretiyle tasfiyesine ilişkin bölümün çıkarılması, yerine “suça konu gümrük kaçağı sigaraların 5607 sayılı Yasanın 13/1. maddesi yollaması ile TCK.nun 54/4. maddesi gereğince müsaderesine" ifadesinin eklenmesi ve sair kısımların aynen bırakılması suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 04.06.2018 günü oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At