Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2016/6363 Esas 2018/6304 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/6363
Karar No: 2018/6304
Karar Tarihi: 04.06.2018


7. Ceza Dairesi 2016/6363 E. , 2018/6304 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 5607 sayılı Yasaya Muhalefet
  HÜKÜM : Beraat, müsadere

  Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
  I- TAPDK vekilinin temyiz talebinin incelemesinde;
  Açılan kamu davasının niteliğine göre, suçtan doğrudan zarar görmeyen TAPDK.nun, davaya katılma ve temyiz hakkı bulunmadığından, anılan idare vekilinin vaki temyiz isteğinin, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan CMUK.nun 317 maddesi uyarınca REDDİNE,
  II- Katılan ... İdaresi vekilinin temyiz talebinin incelemesinde;
  Olay tutanağı ve dosya kapsamına göre; sanıkta 22 karton kaçak sigara ele geçmesi karşısında; sanıkta ele geçen eşya miktarı itibariyle ticari amaçla bulundurduğunun kabulü gerektiği gözetilmeden oluşa uymayan gerekçelerle sanığın mahkûmiyeti yerine beraatına karar verilmesi,
  Yasaya aykırı, katılan ... İdaresi vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 04.06.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At