Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2016/6484 Esas 2018/6255 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/6484
Karar No: 2018/6255
Karar Tarihi: 04.06.2018


7. Ceza Dairesi 2016/6484 E. , 2018/6255 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 5607 sayılı Kanuna Muhalefet
  HÜKÜM : Beraat, müsadere

  Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
  I-Katılan TAPDK vekilinin temyiz istemi yönünden yapılan incelemede;
  Sanıkların eylemlerinin suç tarihi ve ele geçen eşyanın niteliği itibariyle 6455 sayılı Yasa ile değişik 5607 sayılı Yasa kapsamında kaldığı cihetle, suçtan doğrudan zarar görmeyen TAPDK vekilinin temyiz isteğinin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 317. maddesi uyarınca REDDİNE,
  II-Katılan ... İdaresi adına Hazine vekilinin temyiz istemi yönünden yapılan incelemede;
  Yapılan duruşmaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere göre katılan ... İdaresi adına Hazine vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 04.06.2018 günü oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At