Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2017/10296 Esas 2017/9081 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/10296
Karar No: 2017/9081
Karar Tarihi: 09.11.2017


7. Ceza Dairesi         2017/10296 E.  ,  2017/9081 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 5607 sayılı Kanuna muhalefet
  HÜKÜM : Beraat, iade

  Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
  I- Katılan EPDK vekilinin temyizi üzerine yapılan incelemede;
  Suçtan doğrudan zarar görmeyen EPDK.nın kamu davasına katılmasına karar verilmesi de hükmü temyize yetki vermeyeceğinden, EPDK vekilinin temyiz isteğinin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 317. maddesi uyarınca oybirliğiyle REDDİNE,
  II- Katılan ... İdaresi vekilinin temyizi üzerine yapılan incelemede ise,
  Yapılan duruşmaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, gösterilen gerekçeye ve takdire göre katılan ... İdaresi vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 3 nolu tanktan ele geçen akaryakıtın sahibine İADESİNE, suça konu 6 nolu tanktan ele geçen kaçak akaryakıtın 5607 sayılı Yasanın 13/1. maddesi yollamasıyla TCK.nun 54/4. maddesi gereğince MÜSADERESİNE, 09.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın