Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2017/10999 Esas 2017/8977 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/10999
Karar No: 2017/8977
Karar Tarihi: 09.11.2017


7. Ceza Dairesi         2017/10999 E.  ,  2017/8977 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 5607 sayılı Kanuna muhalefet
  HÜKÜM : Beraat, müsadere

  Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
  I-Katılan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu vekilinin temyizi üzerine yapılan incelemede ise,
  Suçtan doğrudan zarar görmeyen Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun kamu davasına katılmasına karar verilmesi de hükmü temyize yetki vermeyeceğinden, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu vekilinin temyiz isteğinin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 317. maddesi uyarınca oybirliğiyle REDDİNE,
  II-Katılan ... idaresi vekilinin temyizi üzerine yapılan incelemede;
  Olay tutanağı ve dosya kapsamına göre, sanığın sevk ve idaresindeki araçta koplam 27 karton sigarayı naklederken yakalandığına göre sigaraların miktar itibariyle ticari amaçla bulundurulduğunun kabulü gerekirken, oluşa uymayan gerekçelerle sanığın mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi,
  Yasaya aykırı, katılan ... idaresi vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın