Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2017/11182 Esas 2017/9205 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/11182
Karar No: 2017/9205
Karar Tarihi: 09.11.2017


7. Ceza Dairesi         2017/11182 E.  ,  2017/9205 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 5015 sayılı Yasaya muhalefet
  HÜKÜM : Beraat

  Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
  I- Katılan ... İdaresi vekilinin Temyizi üzerine yapılan incelemede;
  Suçtan doğrudan zarar görmeyen Gümrük Müdürlüğünün kamu davasına katılmasına karar verilmesi de hükmü temyize yetki vermeyeceğinden, Gümrük Müdürlüğü vekilinin temyiz isteğinin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 317. maddesi uyarınca oybirliğiyle REDDİNE,
  II- O yer Cumhuriyet Savcısı'nın temyizi üzerine yapılan incelemede ise;
  Sanıklar ..., ..., ...'in sahibi olduğu ...Şti.'ne ait TIR garajında suç tarihinde yapılan aramada, TIR garajında bulunan silolar içerisinde, ... plaka sayılı açık kasa dorse üzerinde bulunan plastik bidonlarda ve ... plaka sayılı bağlı TIR'a ... plaka sayılı sayılı yakıt tankeri dorsesinde toplam 45.946 LT olduğu tespit edilen maddenin ele geçirildiği; her ne kadar alınan MAM raporunda; numunelerin yağ özelliği gösterdiği tespit edilmiş ise de sanıkların bu miktar yağı yakıt olarak kullanmadıklarını damper yağı olarak kullandıklarını savunmaları karşısında; Mahkemece sanıkların ortağı oldukları şirkete ait kaç adet araç bulunduğunun ve ele geçen yağın hidrolik yağ olarak ne kadar sürede kullanılabileceği hususunda mahallinde araştırma yapılması ve dosyada bulunan MAM raporu da eklenerek aynı kurumdan söz konusu maddeye inceltici ilave edildiği takdirde akaryakıt olarak kullanılıp kullanılamayacağı hususunda rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi,
  Yasaya aykırı, katılan o yer Cumhuriyet Savcısı'nın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 09.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın