Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2017/5060 Esas 2018/6327 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/5060
Karar No: 2018/6327
Karar Tarihi: 04.06.2018


7. Ceza Dairesi 2017/5060 E. , 2018/6327 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 5607 sayılı Kanuna Muhalefet
  HÜKÜM : Sanık ... hakkında beraat diğer sanık hakkında hükümlülük, müsadere

  Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
  I- Sanık ... ve katılan ... İdaresi vekilinin bu sanık hakkındaki mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz istemlerine göre yapılan incelemede;
  Temyiz incelemesine konu bu dosyaya ilişkin suç tarihinin 09.03.2014 ve iddianame düzenleme tarihinin 14.03.2014 olduğu,
  Dairemizce aynı gün incelenen 2017/5730 Esas sırasında kayıtlı Tatvan 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2014/277 E., 2015/31 K. sayılı dosyasında sanığa atılı eylem ile ilgili olarak suç tarihinin 22.01.2014, iddianame düzenleme tarihinin ise 22.06.2014 olduğu anlaşılmakla, sanığın üzerine atılı eylemlerin benzer mahiyette olduğu dikkate alınarak, suç tarihine ve işlenen suçun niteliğine göre sanığın eyleminin TCK.nun 43. maddesi kapsamında zincirleme biçimde kaçakçılık suçunu oluşturup oluşturmadığının takdir ve değerlendirilmesi bakımından dosyaların incelenmesi, gerektiğinde birleştirilmesi ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi,
  Yasaya aykırı, sanık ... ve katılan ... İdaresi vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca sair yönü incelenmeksizin BOZULMASINA,
  II- Katılan ... İdaresi vekilinin beraat eden sanık ... hakkındaki hükme yönelik temyizine göre yapılan incelemede ise;
  Olay tarihinde geçe saat 02.30 sıralarında hakkında mahkumiyet kararı verilen Sabahattin Çitfci'nin sevk ve idaresindeki araçta yapılan aramada 2443 karton kaçak sigara ele geçirildiği, yakalanan kaçak eşyanın olay tutanağına göre araç içerisinde görülür vaziyette bulunması olayın oluş şekli, zamanı, suça konu sigaraların miktar ve bulunduğu yer itibariyle sanık ...'ın üzerine atılı suçun sübuta erdiği gözetilmeden mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,
  Yasaya aykırı, katılan ... İdaresi vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 04.06.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At