Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2017/624 Esas 2018/6326 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/624
Karar No: 2018/6326
Karar Tarihi: 04.06.2018


7. Ceza Dairesi 2017/624 E. , 2018/6326 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 5607 sayılı Yasaya muhalefet
  HÜKÜM : Hükümlülük, müsadere

  Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
  1-Sanık aleyhine olan Yargıtay bozma ilamına karşı sanığın beyanı alınmadan CMUK.nun 326/2-2. cümlesine aykırı davranılması suretiyle hüküm kurularak savunma hakkının kısıtlanması,
  2-İddianamede sanık hakkında 5607 sayılı Yasanın 3/10. maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldığı halde sanığa ek savunma hakkı tanınmadan sanık hakkında 5607 sayılı Yasanın 6455 sayılı Yasa ile değişik 3/18. maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi suretiyle CMK.nun 226. maddesine aykırı davranılması,
  3- Gümrük İdaresi vekilinin katılma isteği hakkında olumlu veya olumsuz bir karar verilmemesi,
  4- 24.11.2015 günlü 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı iptal kararı ile 5237 sayılı TCK.nun 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, anılan maddenin yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
  Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 04.06.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At