Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 2008/3536 Esas 2009/1941 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 22.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Hukuk Dairesi
Esas No: 2008/3536
Karar No: 2009/1941
Karar Tarihi: 22.05.2009


7. Hukuk Dairesi 2008/3536 E., 2009/1941 K.

7. Hukuk Dairesi 2008/3536 E., 2009/1941 K.

 • BİRLEŞEN DAVA
 • MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ
 • "İçtihat Metni"

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay'ca incelenmesi davalı-birleşen dosya davacısı N…

  … D…

  … tarafından istenilmekle, temyiz isteminin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, dosyadaki belgeler okundu, tetkik hakiminin açıklamaları dinlendi. Gereği görüşüldü:

  Asıl dava ve birleşen dava mirasçılık belgesinin iptali istemine ilişkindir.

  Mahkemece asıl davanın tarafları hüküm başlığında gösterilerek asıl davanın kabulüne karar verilmiş, birleşen dava yönünden olumlu veya olumsuz bir hüküm oluşturulmamış, verilen hüküm davalı-birleşen dosya davacısı N... D... tarafından temyiz edilmiştir.

  Dosya içeriğinden asıl dosya davalısı davacısı N…

  … D…

  … tarafından da ayrıca mirasçılık belgesinin iptali istemiyle dava açıldığı, mahkemece her iki davanın birleştirildiği anlaşılmaktadır.

  Öğreti ve uygulamada kararlılık kazanan görüşlere göre birleştirilmiş olsa dahi her dava bağımsızlığını korur. Bu olgunun sonucu olarak mahkemece hüküm verilirken karar başlığında asıl davanın ve birleşen davanın taraflarının ayrı ayrı gösterilmesi, hüküm yerinde asıl dava ve birleşen dava yönünden ayrı hüküm kurulması gerekirken, açıklanan bu olgu ve asıl dosya davalısı N…

  … D…

  … tarafından mirasçılık belgesinin iptali istemiyle açılan davanın da asıl dava ile birleştirildiği göz ardı edilerek tek bir dava varmış gibi hüküm kurulması, birleşen dava yönünden olumlu veya olumsuz bir karar verilmemesi isabetsiz, davalı-birleşen dosya davacısı N…

  … D…

  …'in temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünde kabulü İle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin ödenen temyiz harcının istek halinde davalı-birleşen dosya davacısı N…

  … D…

  …'e iadesine, 22.05.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At