Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2015/604 Esas 2015/17318 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 8. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/604
Karar No: 2015/17318
Karar Tarihi: 20.05.2015


8. Ceza Dairesi         2015/604 E.  ,  2015/17318 K.

  "İçtihat Metni"

  6136 sayılı Yasaya aykırılık ve kasten yaralama suçlarından sanık... hakkında 26.01.2012 tarihli verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karar kaldırılarak hükmün açıklanmasına ve 6136 sayılı Yasanın 15/1. ve 5237 sayılı TCK.nun 86/2-3,e madde ve fıkraları uyarınca hükümlülüğüne ve müsadereye dair;(kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesinin 21.11.2013 gün ve 2013/470 esas, 2013/604 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelendi:
  Gereği görüşülüp düşünüldü:
  I- Sanık hakkında kasten yaralama suçlarından doğrudan tayin olunan adli para cezalarının miktarına göre hükümlerin, 6217 sayılı Yasanın 26. maddesi ile eklenen, 5320 sayılı Yasasının geçici 2. maddesi uyarınca kesin nitelikte olup temyizi olanaklı olmadığından, sanığın bu suçtan kurulan hükümlere yönelik temyiz isteminin oybirliğiyle (REDDİNE),
  II- Sanık hakkında 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçundan kurulan hükümlere yönelik temyiz incelemesine gelince;
  1- Oluşa ve dosya kapsamına göre; üzerinde 1 adet sustalı çakı ve 1 adet muşta elde edilen sanık hakkında TCK.nun 3 ve 61. maddeleri uyarınca alt sınırdan uzaklaşılarak 6136 sayılı Yasanın 15/1. maddesi uyarınca tek hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi,
  2- Kabul ve uygulamaya göre de; CMK.nun 231/11. madde ve fıkrası hükmüne aykırı olarak deneme süresinde kasıtlı bir suç işleyen sanığa tayin edilen hapis cezalarının, adli para cezasına çevrilemeyeceğinin gözetilmemesi,
  Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş oldu-
  ğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. ve 326/son maddeleri gereğince kazanılmış hak saklı kalmak kaydıyla (BOZULMASINA), 20.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın