Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2016/1036 Esas 2017/1416 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 8. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/1036
Karar No: 2017/1416
Karar Tarihi: 15.02.2017


8. Ceza Dairesi         2016/1036 E.  ,  2017/1416 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hakkı olmayan yere tecavüz
  HÜKÜM : Beraat

  Gereği görüşülüp düşünüldü:

  Dairemizce de benimsenen, Ceza Genel Kurulu'nun 14.01.2014 gün, 2013/8-222 esas, 2014/6 karar ve 18.02.2014 gün, 2013/8-130 esas, 2014/71 karar sayılı kararları gözetilerek; suçtan zarar gören ...'nin davaya katılma ve hükmü temyiz hakkı bulunduğundan, tebliğnamedeki temyiz talebinin reddine ilişkin görüşe iştirak edilmemiş;

  Mahkemece, kanıtlar değerlendirilip gerektirici nedenleri açıklanmak suretiyle verilen beraat kararı usul ve yasaya uygun bulunduğundan katılan Hazine vekilinin, yerinde görülmeyen temyiz itirazının reddiyle hükmün ONANMASINA, 15.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At