Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2016/12381 Esas 2017/1420 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 8. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/12381
Karar No: 2017/1420
Karar Tarihi: 15.02.2017


8. Ceza Dairesi         2016/12381 E.  ,  2017/1420 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hakkı olmayan yere tecavüz
  HÜKÜM : Hükümlülük

  Gereği görüşülüp düşünüldü:

  Sanığın katılana ait parsellere tecavüzüne yönelik Gölpazarı Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/9 Esas - 2009/24 karar sayılı ilamının İcra Müdürlüğünce infazının iddia olunması karşısında; icra dosyası getirtilerek yola el atmanın önlenmesi ve kal kararının infaz edilip edilmediği kesin biçimde saptandıktan sonra sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK.nun 290. madde ve fıkrası kapsamında kalması halinde İcra İflas Kanunu'nun 342 ve 346. maddesi uyarınca İcra Ceza Mahkemesine görevsizlik kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden eksik araştırmayla yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması,

  Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 15.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At