Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2016/3295 Esas 2017/1380 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 8. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/3295
Karar No: 2017/1380
Karar Tarihi: 15.02.2017


8. Ceza Dairesi         2016/3295 E.  ,  2017/1380 K.

  "İçtihat Metni"


  6136 sayılı Yasaya aykırılık suçundan sanık ... hakkında 23.10.2008 tarihli verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karar kaldırılarak hükmün açıklanmasına ve 6136 sayılı Yasanın 13/1. madde ve fıkrası uyarınca hükümlülüğüne ve müsadereye dair; DİYARBAKIR 8. Asliye Ceza Mahkemesinin 19.11.2014 gün ve 2014/336 esas, 2014/498 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelendi:

  Gereği görüşülüp düşünüldü:

  Sanık hakkında 6136 sayılı Yasaya muhalefet suçundan 23.10.2008 günü sanığın yokluğunda verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının, Tebligat Kanunu'nun 35. maddesi uyarınca yapılan tebliğ işlemi usulsüz olup, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının bu nedenle kesinleşmediği, bu kararın usulüne uygun olarak kesinleşmemesi nedeniyle de denetim süresinin başlamasının da söz konusu olamayacağı ve 5271 sayılı CMK.nun 231/11. maddesi uyarınca hükmü açıklama koşullarının oluşmadığı gözetilmeden, deneme süresi içinde kasıtlı bir suç işlendiğinden bahisle yazılı biçimde hükmün açıklanmasına karar verilmesi,
  Yasaya aykırı, sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 15.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At