Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2016/3669 Esas 2017/1388 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 8. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/3669
Karar No: 2017/1388
Karar Tarihi: 15.02.2017


8. Ceza Dairesi         2016/3669 E.  ,  2017/1388 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması
  HÜKÜM : -Sanıklar ..., ..., ... ve ... hakkında beraat,
  - Sanık ... hakkında açılan kamu davasının reddine

  Gereği görüşülüp düşünüldü:
  Katılanın, sanıklar ..., ..., .... ve ...'ye yönelik temyiz isteminin reddine dair kararı temyiz etmediği anlaşılmakla, inceleme sanık ... hakkındaki Cumhuriyet Savcısı ile katılanın temyizi ile sınırlı olarak yapılmıştır.
  Katılana ait kartın değişik yer ve zamanlarda kullanılması halinde zincirleme şekilde TCK.nun 245/1. madde ve fıkrasında düzenlenen suçun oluşacağı gözetilerek, dosya kapsamından sanık hakkında Tirebolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde de suça konu kartın Tirebolu'da kullanılmasıyla ilgili dava açılıp sonuçlandığı, temyiz aşamasında bulunan Tirebolu Asliye Ceza Mahkemesi'nin 25.03.2015 gün ve 2014/36 esas 2015/227 karar dosyası ile bu dosyanın birleştirilmesi, mümkün olmadığı takdirde bu davayı ilgilendiren delillerin onaylı örneklerinin dosya içerisine konulması ve tüm kanıtlar birlikte değerlendirilerek zincirleme suç hükümlerinin uygulanma koşullarının bulunup bulunmadığı, sanık hakkında aynı eylemden dolayı kurulan mahkumiyet hükmünün kesinleşip kesinleşmediği, kesinleşmiş ise tayin olunan cezanın, bu cezadan mahsup edilmesi gerekip gerekmediği gözetilip bir karar verilmesi yerine, eksik incelemeyle hüküm kurulması,
  Yasaya aykırı, Cumhuriyet Savcısı ve katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 15.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At