Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2016/4698 Esas 2017/12542 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 8. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/4698
Karar No: 2017/12542
Karar Tarihi: 09.11.2017


8. Ceza Dairesi         2016/4698 E.  ,  2017/12542 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Eziyet
  HÜKÜM : Hükümlülük

  Gereği görüşülüp düşünüldü:
  Emanette kayıtlı suç eşyaları hakkında mahallinde her zaman bir karar verilmesi mümkün görülmüştür.
  Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere,oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine,suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanık ...'ın adil yargılanmadığına, sanık ...'ın suçu işlemediğine yönelik, sanık ...'in ise bir nedene dayanmayan temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddiyle hükümlerin ONANMASINA, 09.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın