Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2016/5305 Esas 2017/1384 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 8. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/5305
Karar No: 2017/1384
Karar Tarihi: 15.02.2017


8. Ceza Dairesi         2016/5305 E.  ,  2017/1384 K.

  "İçtihat Metni"


  Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi suçundan sanık ... hakkında 08.04.2008 tarihli verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karar kaldırılarak hükmün açıklanmasına ve 5237 sayılı TCK.nun 174/3. madde ve fıkrası uyarınca hükümlülüğüne dair; ÇORUM 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 28.10.2014 gün ve 2014/371 esas, 2014/577 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelendi:

  Gereği görüşülüp düşünüldü:

  Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün 27.11.2007 tarihli raporuna göre "Sodyum klorat maddesinin tek başına patlayıcı madde niteliğinde ve izne tabi olmadığı"nın belirtildiği nazara alındığında sanığın unsurları oluşmayan üzerine atılı suçtan beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi,

  Yasaya aykırı, sanık müdafinin temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 15.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At