Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2016/9216 Esas 2017/1355 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 8. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/9216
Karar No: 2017/1355
Karar Tarihi: 15.02.2017


8. Ceza Dairesi         2016/9216 E.  ,  2017/1355 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hakkı olmayan yere tecavüz
  HÜKÜM : Hükümlülük

  Gereği görüşülüp düşünüldü:

  Köy merasına tecavüz suçundan açılan kamu davasında, CGK.nun 14.01.2014 tarih ve 2013/8-222 E.-2014/6 K. , 18.02.2014 tarih ve 2013/8-130 E.- 2014/71 sayılı kararları dikkate alındığında şikayetçi temsilcisinin temyiz talebinin reddine ilişkin 17.01.2015 günlü ek kararın kaldırılarak, suçtan zarar gören ve katılma talebinde bulunan Maliye Hazinesinin CMK.nun 237. maddesi uyarınca davaya katılan olarak kabulüne karar verilerek yapılan incelemede;

  Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre katılan temsilcisinin ve sanığın, bir sebebe dayanmayan ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 15.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At