Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2017/15936 Esas 2017/12602 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 8. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/15936
Karar No: 2017/12602
Karar Tarihi: 09.11.2017


8. Ceza Dairesi         2017/15936 E.  ,  2017/12602 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hükümlü veya tutuklunun kaçması
  HÜKÜM : Hükümlülük

  Gereği görüşülüp düşünüldü:
  Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen kanıtlara, mahkemenin yargılama sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine göre yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak;
  1- Gerekçeli karar başlığında suç tarihinin “16.06.2014” yerine “17.06.2014” olarak yazılması,
  2- Sanığın nerede ve nasıl yakalandığına ilişkin dosyada herhangi bir tutanak veya belgenin bulunmaması ve sanığa da bu hususun sorulmaması karşısında, kendiliğinden teslim olup olmadığı veya yakalanıp yakalanmadığının araştırılarak sonucuna göre hakkında TCK.nun 293. maddesinde düzenlenmiş olan etkin pişmanlık hükmünün uygulanma olanağının bulunup bulunmadığı tartışılmadan eksik araştırma ile hüküm kurulması,
  Yasaya aykırı, sanığın bir nedene dayalı olmayan temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan  hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 09.11.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın