Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2017/16087 Esas 2017/12586 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 8. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/16087
Karar No: 2017/12586
Karar Tarihi: 09.11.2017


8. Ceza Dairesi         2017/16087 E.  ,  2017/12586 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hükümlü veya tutuklunun kaçması
  HÜKÜM : Hükümlülük


  Gereği görüşülüp düşünüldü:
  Sanık hakkında en ağır cezayı içeren Bursa 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 2006/358 Esas 2007/759 Karar sayılı ilamının tekerrüre esas alınması gerektiği gözetilmeden daha az süreli mahkumiyete ilişkin kararın tekerrüre esas alınması karşı temyiz bulunmaması ve 5275 sayılı Kanunun 108/2. maddesi uyarınca koşullu salıverme süresine eklenecek miktarda bir değişiklik yaratmaması karşısında bozma nedeni yapılmamıştır.
  Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, sanığın suçun sübut bulmadığına yönelik temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddiyle hükmün ONANMASINA, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın