Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2017/16094 Esas 2017/12601 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 8. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/16094
Karar No: 2017/12601
Karar Tarihi: 09.11.2017


8. Ceza Dairesi         2017/16094 E.  ,  2017/12601 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hükümlü veya tutuklunun kaçması
  HÜKÜM : Hükümlülük

  Gereği görüşülüp düşünüldü:
  Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın, yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
  1- Gerekçeli karar başlığında suç tarihinin “08.06.2014” yerine “24.06.2014” olarak yazılması,
  2- Temel ceza belirlenirken uygulama maddesinin "5275 sayılı Kanun'un 105/A-8. maddesi yollamasıyla 292. maddesi" olduğu belirtilmeyerek CMK.nun 232/6. maddesine aykırı davranılması,
  Yasaya aykırı ise de, yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususun, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 322. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, gerekçeli karar başlığının suç tarihine ilişkin kısmından “24.06.2014” ibaresinin çıkarılarak yerine “08.06.2014” ibaresinin yazılması; ayrıca hükmün ilk fıkrasına "5275 sayılı Kanunun 105/A-8. maddesi delaletiyle” ibaresinin eklenmesi suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın