Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2017/6457 Esas 2017/12571 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 8. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/6457
Karar No: 2017/12571
Karar Tarihi: 09.11.2017


8. Ceza Dairesi         2017/6457 E.  ,  2017/12571 K.

  "İçtihat Metni"

  Suç üstlenme suçundan sanık ... hakkında 25.05.2010 tarihli hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karar kaldırılarak hükmün açıklanmasına ve 5237 sayılı TCK.nun 270/1. madde ve fıkrası uyarınca hükümlülüğüne dair; TUNCELİ (Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesinin 06.05.2014 gün ve 2014/84 esas, 2014/117 karar sayılı hükmünün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi Cumhuriyet Savcısı ve sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelendi:
  Gereği görüşülüp düşünüldü:
  25 gün hapis cezasının TCK.nun 50/3. maddesi uyarınca anılan maddenin birinci fıkrasında gösterilen seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesinde zorunluluk bulunması karşısında tebliğnamedeki düşünceye iştirak edilmemiştir.
  Suç üstlenme suçunun oluşabilmesi için işlenmiş yada işlendiği ileri sürülen bir suçun bulunması zorunlu olup, somut olayın, 11.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6487 sayılı Kanunun 19. maddesi ile değişik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/6. maddesindeki “1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 179. maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.” şeklindeki değişiklikten önce gerçekleştiği dikkate alındığında, temyize gelmeyen sanık ...n'ün sadece bir bira içtiğini beyan etmesi ve alınan raporunda alkolsüz çıkması karşısında; trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun ne şekilde oluştuğu tartışılmadan, ayrıca;...'ün kullandığı araçla yapmış olduğu trafik kazası sonucunda diğer araç sürücüsü ...'ın yaralanıp yaralanmadığının ilgili sağlık kuruluşundan sorulup, yaralanmış olması halinde suç üstlenme suçunun oluşacabileceği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,
  Yasaya aykırı, Cumhuriyet Savcısı ve sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 09.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın