Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2017/8293 Esas 2017/12583 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 8. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/8293
Karar No: 2017/12583
Karar Tarihi: 09.11.2017


8. Ceza Dairesi         2017/8293 E.  ,  2017/12583 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve suç üstlenme
  HÜKÜM : Hükümlülük

  Gereği görüşülüp düşünüldü:
  1- Sanık ... hakkında kurulan hükmün temyiz incelemesinde;
  Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanığın, lehe hükümlerin uygulanmadığına ve kararın usul ve yasaya aykırı olduğuna yönelik temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddiyle hükmün oybirliğiyle ONANMASINA,
  2- Sanık ... hakkında kurulan hükmün temyiz incelemesinde;
  Oluşa ve dosya kapsamına göre; olay günü kolluk görevlilerine kazaya karışan aracı kendisinin kullandığını söyleyen ancak beyanı inandırıcı bulunmayan görevlilerce uyarılması üzerine aracı kullanan kişinin arkadaşı ... olduğunu belirten sanığın, henüz ifadesi alınıp hakkında resmi bir tutanak düzenlenmeden gerçeği açıkladığının anlaşılması ve sözlü beyanının görevlilere karşı iğfal kabiliyetine haiz olmaması karşısında; atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,
  Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 09.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın