Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2015/12180 Esas 2015/11941 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 8. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/12180
Karar No: 2015/11941
Karar Tarihi: 10.07.2015


18. Hukuk Dairesi         2015/12180 E.  ,  2015/11941 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi
  DAVALILAR : ... vd.
  GELDİĞİ TARİH : 09.07.2015  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Dava, üzerinde kat mülkiyeti yada kat irtifakı kurulu olmayan taşınmazda taraflar arasındaki kira sözleşmesinden kaynaklanan muarazanın giderilmesi istemine ilişkin olup, mahkemenin nitelemesi de bu yöndedir.
  Davanın bu niteliğine göre, inceleme görevi Yargıtay... Hukuk Dairesinindir. Ancak 11.04.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2797 Sayılı Yargıtay Kanunu'nun 6644 sayılı Kanun ile değiştirilen 60. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince dosyanın gerekli inceleme yapılmak üzere Hukuk İş Bölümü İnceleme Kurulu'na gönderilmesine, 10.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın