Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2015/12189 Esas 2015/11928 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 8. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/12189
Karar No: 2015/11928
Karar Tarihi: 10.07.2015


18. Hukuk Dairesi         2015/12189 E.  ,  2015/11928 K.

  "İçtihat Metni"

  ...'a vasi atanması davasına dair.... Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen 11.03.2014 günlü ve 2013/362-2014/325 sayılı hükmün onanması hakkında Dairece verilen 02.04.2015 günlü ve 2015/3450-2015/5065 sayılı ilama karşı vasi adayı tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Hüküm, vasi atanması istemine ilişkin olup, sulh mahkemesince verilmiştir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440/III-1 ve 2. maddeleri gereğince, aynı Yasanın 8. maddesinde gösterilen davalara ait hükümlerin onanmasına veya bozulmasına ilişkin kararlara karşı, karar düzeltme yoluna gidilemez. Dava, 440/III-2. maddede ayrık tutulan davalardan da değildir. Bu itibarla inceleme olanağı bulunmayan karar düzeltme dilekçesinin REDDİNE, 10.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Karşılaştırıldı İA.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın