Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2015/12225 Esas 2015/11945 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 8. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/12225
Karar No: 2015/11945
Karar Tarihi: 10.07.2015


18. Hukuk Dairesi         2015/12225 E.  ,  2015/11945 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
  GELDİĞİ TARİH : 10.07.2015  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Dava, velayet hakkının değiştirilmesi istemine ilişkindir.
  Davanın bu niteliğine göre, inceleme görevi Yargıtay ...ukuk Dairesinindir. Ancak 11.04.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2797 Sayılı Yargıtay Kanunu'nun 6644 sayılı Kanun ile değiştirilen 60. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince dosyanın gerekli inceleme yapılmak üzere Hukuk İş Bölümü İnceleme Kurulu'na gönderilmesine, 10.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın