Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2015/12227 Esas 2015/11947 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 8. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/12227
Karar No: 2015/11947
Karar Tarihi: 10.07.2015


18. Hukuk Dairesi         2015/12227 E.  ,  2015/11947 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
  GELDİĞİ TARİH

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Dava, yabancı mahkemece boşanma kararı ile birlikte verilen tazminata ilişkin hükmün tenfizi istemine ilişkindir.
  Davanın bu niteliğine göre, inceleme görevi Yargıtay Hukuk Dairesinindir. Ancak 11.04.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2797 Sayılı Yargıtay Kanunu'nun 6644 sayılı Kanun ile değiştirilen 60. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince dosyanın gerekli inceleme yapılmak üzere Hukuk İş Bölümü İnceleme Kurulu'na gönderilmesine, 10.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın